• directionB2B-Europe.pl Sp. z o. o. Sp. k.
  • phone+48 61 653 12 60

Środowisko naturalne jest dla nas bardzo ważne, Wykonując, dostarczając nasze produkty dobro środowiska naturalnego stawiamy bardzo wysoko. Mamy świadomość, że środowisko jest dobrem przez nas zastanym i nie możemy go pozostawić po sobie w pogorszonym stanie. W codziennych działaniach wiele wysiłku wkładamy w optymalizację swoich działań, które na będą możliwie najmniej uciążliwe dla otaczającego nas świata. W codziennych czynnościach dbamy i przestrzegamy segregowania odpadów produkcyjnych i około produkcyjnych. Staramy się ograniczać odpady do minimum, a jeśli już one powstają to wszystkie trafiają do ponownego przetworzenia. Do pakowania naszych produktów wykorzystujemy opakowania pochodzące z odzysku. Jeśli używamy tektury to przestrzegamy zasady by było ona wytwarzana z możliwie dużym użyciem makulatury i nie była wypełniona farbami i barwnikami. Tworzywa sztuczne poddajemy ponownemu przetworzeniu. Odpady segregujemy na poziomie produkcji, a także na poziomie pracy biurowej. Dużą uwagę przykładamy do aspekty ogrzewania i schładzania użytkowanych pomieszczeń. Nasze budynki przeszły gruntowną termomodernizację w celu wyeliminowania straty ciepła.


Nasi handlowcy są szkoleni w zakresie eko-jazdy. Przechodzą stosowane szkolenia zakończone stosownym certyfikatem.
Poniżej przedstawiamy przydatne informacje, które my stosujemy. Zapraszamy do korzystania i wdrażania poniższych praktyk w życie. Bycie EKO to troska o środowisko, ale także modre gospodarowanie zasobami a to się dodatkowo opłaca!.


Jak segregować odpady?

Trwałe zanieczyszczenia organiczne - gospodarka odpadami

Trwale zanieczyszczenia organiczne w środowisku

Różnorodność biologiczna to życie

Zaczynamy od siebie - wewnętrzne akcje edukacyjne